Advokátní kancelář JUDr. Dany Novákové zahájila svoji činnost v roce 1992 a po dobu svého trvání poskytuje právní pomoc zejména v oblastech:


Advokátní kancelář nabízí své služby v zastupování klientů před soudy, před správními orgány a v rozhodčím řízení.